گفت و گو

پیام به پشتیبانی (پاسخگویی فوری)

تماس

32230086 - 058 , 38655251 - 051 , 989358176543+

شنبه تا پنجشنبه ساعات (۸ الی ۱۵)

ایمیل

Email:info@baladchee.com

baladchee1400@gmail.com

آدرس

ایران مشهد صیاد شیرازی ۲۵ نور پنج ساختمان اول بجنورد،خیابان شهید واقفی پلاک ۱۳